Boemerang
beleid

 

In vijftig jaar jeugdzorg- en passend onderwijsbeleid vormen zich glasheldere patronen. Ze zijn een reflectie van de diepgewortelde normen, overtuigingen en belangen van onze instituties. Door deze patronen te onderzoeken kunnen we begrijpen waarom knelpunten blijven bestaan en verergeren. 

Het is verleidelijk om weg te kijken wanneer deze patronen ongemakkelijke waarheden onthullen, maar juist door ze onder ogen te zien, kunnen we waardevolle lessen leren. Dit proces vraagt om moed en bereidheid om kritisch naar onszelf te kijken, onze rol in het in stand houden van patronen te erkennen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Het is mijn missie dit type beleidsleren te stimuleren. 

Boek

Ik publiceerde in het Nederlands, in de hoop daarmee de praktijk te dienen. Volgens de Volkskrant een must read

Podcast

Met Kustaw Bessems spreek ik in zijn fantastische podcastreeks Stuurloos over de bevindingen.

Film

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden. Een film van Meinoud Sportel. 
Met dank aan de cast en ZonMw.

NRC

In dit artikel van 19 april 2023 ligt de nadruk op repeterende patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg.

de Volkskrant

Op 18 maart 2023 stond er een paginagroot artikel over Boemerangbeleid in De Volkskrant. Ik pleit voor een diepe reflectie op de (ver)wording van het jeugdzorgstelsel. 

Nieuwsuur

Zondag 5 maart 2023 was er aandacht voor Boemerangbeleid bij Nieuwsuur. Kijk hier het fragment terug. 'We zitten bijna in 2024 en we voeren nog steeds hetzelfde gesprek'.