Boemerang
beleid

8 maart 2023 promoveerde ik op mijn proefschrift Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze pagina is voor iedereen die daar meer over wil weten.

Onontkoombaar

Onthutsend, Ontluisterend, Onontkoombaar.
Boemerangbeleid laat de uitwerking van een halve eeuw aan hervormingsbeleid zien op het terrein van passend onderwijs en jeugdzorg. Dit levert een verhaal op dat
iedereen zou moeten kennen.
 We hebben een ander gesprek te voeren.

Boek

Houd je van lezen? Vanaf 8 maart ligt Boemerangbeleid in de boekhandel. Een must read voor iedere professional, beleidsmaker en bestuurder. 

Podcast

Luister je liever? In dit gesprek met Tweede Kamerlid Rene Peters van het CDA neem ik je mee in de belangrijkste bevindingen over de jeugdzorg. 

Film

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden maakte bevlogen filmmaker Meinoud Sportel een film over Boemerangbeleid. Deze kun je hier, met dank aan de cast en ZonMw, bekijken.

NRC

In dit artikel van 19 april 2023 ligt de nadruk op repeterende patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg.

de Volkskrant

Op 18 maart 2023 stond er een paginagroot artikel over Boemerangbeleid in De Volkskrant. Ik doe daarin een oproep voor 'Chronologisch beleidsbesef' en pleit voor een diepe reflectie op de (ver)wording van het jeugdzorgstelsel. 

Nieuwsuur

Zondag 5 maart 2023 was er aandacht voor Boemerangbeleid bij Nieuwsuur. Kijk hier het fragment terug. 'We zitten bijna in 2024 en we voeren nog steeds hetzelfde gesprek'.

Motie Boemerangbeleid

Tweede Kamerlid Rene Peters van het CDA diende onlangs deze 'motie Boemerangbeleid' in om te leren van het beleidsverleden van de jeugdzorg. De motie is vrijwel unaniem aangenomen.

Motie Reflectietijd

Op 4 juli 2023 werd de 'motie reflectietijd' unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze motie wil de Kamer de randvoorwaarden scheppen om - gedurende de hervormingsagenda jeugd - te kunnen leren van patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg.