Boemerang
beleid

8 maart 2023 promoveerde ik op mijn proefschrift Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De bedoeling van mijn inzet om de bevindingen breed te delen, drukt Nelson Mandela vele malen mooier uit dan ik zelf zou kunnen:

'The purpose of studying history is not to deride human action,
nor to weep over it or to hate it, but to understand it. And hopefully then to learn from it as we contemplate our future
.'

Onontkoombaar

Onthutsend      Ontluisterend     Onontkoombaar

Boek

Ik publiceerde bewust in het Nederlands, in de hoop daarmee de praktijk te dienen. Volgens de Volkskrant een must read voor professionals, beleidsmakers en bestuurders. 

Podcast

Met Kustaw Bessems spreek ik in zijn fantastische podcastreeks Stuurloos over de onderzoeksbevindingen, en mijn eigen verhaal daarbij.

Film

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden maakte bevlogen filmmaker Meinoud Sportel een film over Boemerangbeleid. Deze kun je hier, met dank aan de cast en ZonMw, bekijken.

NRC

In dit artikel van 19 april 2023 ligt de nadruk op repeterende patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg.

de Volkskrant

Op 18 maart 2023 stond er een paginagroot artikel over Boemerangbeleid in De Volkskrant. Ik doe daarin een oproep voor 'Chronologisch beleidsbesef' en pleit voor een diepe reflectie op de (ver)wording van het jeugdzorgstelsel. 

Nieuwsuur

Zondag 5 maart 2023 was er aandacht voor Boemerangbeleid bij Nieuwsuur. Kijk hier het fragment terug. 'We zitten bijna in 2024 en we voeren nog steeds hetzelfde gesprek'.