Boemerang
beleid

8 maart 2023 promoveerde ik op mijn proefschrift Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze pagina is voor iedereen die daar meer over wil weten.

Onontkoombaar

Onthutsend, Ontluisterend, Onontkoombaar.
Boemerangbeleid laat de uitwerking van een halve eeuw aan hervormingsbeleid zien op het terrein van passend onderwijs en jeugdzorg. Dit levert een verhaal op dat
iedereen die in deze velden werkzaam is zou moeten kennen.
 We hebben een ander gesprek te voeren.

Boek

Hou je van lezen? Vanaf 8 maart ligt Boemerangbeleid in de boekhandel. Een must read voor iedere professional, beleidsmaker en bestuurder. Er is ook een E-book.

Podcast

Luister je liever? In dit gesprek met Tweede Kamerlid Rene Peters van het CDA neem ik je mee in de belangrijkste bevindingen over de jeugdzorg. 

Film

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden maak ik met filmmaker Meinoud Sportel een film over Boemerangbeleid. Deze kun je hier, met dank aan ZonMw, binnenkort vinden.

NRC

In dit artikel van 19 april 2023 ligt de nadruk op repeterende patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg.

de Volkskrant

Op 18 maart 2023 stond er een paginagroot artikel over Boemerangbeleid in De Volkskrant. Ik doe daarin een oproep voor 'Chronologisch beleidsbesef' en pleit voor een diepe reflectie op de (ver)wording van het jeugdzorgstelsel. 

Nieuwsuur

Zondag 5 maart 2023 was er aandacht voor Boemerangbeleid bij Nieuwsuur. Kijk hier het fragment terug. 

Motie Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Rene Peters van het CDA diende onlangs deze 'motie Boemerangbeleid' in om te leren van het beleidsverleden van de jeugdzorg. De motie is vrijwel unaniem aangenomen.

Commissiedebat

5 april vond het Commissiedebat over Passend onderwijs plaats. Onderwijsminister Wiersma zegt in gesprek te willen gaan over het voorkomen van Boemerangbeleid bij het toewerken naar Inclusief onderwijs (min.3:39:26).

Doorpraten? Graag! Neem gerust contact op.

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.