Politiek

Boemerangbeleid heeft sinds de publicatie in maart 2023 flink wat losgemaakt. Ook in de landelijke politiek. Daar vloeiden twee aangenomen Tweede Kamermoties uit voort.

Moties