Patronen doorbreken

Om patronen te doorbreken is bewustwording en (h)erkenning van belang.
Op welke wijze lokken het repeterende en het reparerende patroon elkaar uit?
Reflectie kan helpen hier inzicht te krijgen. 
Onze volksvertegenwoordigers steunen dit idee.