Patronen

Boemerangbeleid draait om terugkerende patronen. Dit geldt voor de gesprekken die we over de (onderwijs)zorg voor jeugd voeren, het beleid dat we op dit vlak maken en voor de uitkomsten daarvan. Daarom pleit ik niet voor nieuwe oplossingen voor onze vragen, maar voor nieuwe vragen over onze oplossingen. Ze werken immers niet goed.